Tolhuispark, 9103 SN Dokkum
  • Geschiedenis

Stichting Concours Hippique Dokkum & Omstreken


Bestuur Nationaal Concours Hippique Dokkum e.o. 2016

Dokkum heeft al sinds 1600 iets met paarden. De geschiedenis leert dat er omstreeks dat jaar in juni (naast 3 andere markten) al een paardenmarkt in Dokkum was. Deze paardenmarkt was nauw verweven met de Dokkumer kermis die ook in juni was. Op de eerste dag van de kermis werd traditioneel een harddraverij gehouden en daarbij werd een zilveren zweep verreden. Deze zilveren zweep werd later omgezet in een gouden zweep. Voordat de CH-vereniging in 1939 werd opgericht had Dokkum al enkele jaren haar concours hippique. Die concoursen werden toen georganiseerd door een(stads) feestcommissie.Volgens krantenartikels waren dit geweldige concoursen met heel veel publiek, met hoogstaande paardensport en prachtige showelementen zoals: De ruitervereniging uit Veendam (1932), het bereden regiment Huzaren uit Deventer (1933), de Djiguiten Ruiter Kozakken (1935), het Trompetterkorps der Cavalerie met onderofficieren van het 4e regiment Huzaren uit Deventer (1936). Dit zijn shows die de CH-verenigingen nu ook zeker graag op het programma zouden willen zetten, maar aan dergelijke shows hangen nu prijskaartjes die niet op te brengen zijn. In 1931 werd in Dokkum de Rijvereniging Friso opgericht en acht jaar later (in 1939) de Concours Hippique Vereniging Dokkum e.o.De officiële oprichtingsdatum is 13 november 1939, op deze dag werd onder inschrijvingsnummer 32 de Koninklijke Goedkeuring verkregen.

Het eerste CH zou op 1 september 1939 worden gehouden, alles was voorbereid en in de krant van 18 juli werd het concours groots aangekondigd. Er zouden zes rubrieken worden verreden en het programma vermeldde daarnaast twee showprogramma’s t.w.: een demonstratie vrijheiddressuur van mevrouw Niemeijer-Ter Spil en een demonstratie van een afdeling van het wapen der bereden Koninklijke Marechaussee. Aan prijzengeld was f. 670,- beschikbaar. Alles was prima geregeld. Deze concoursdag moest een feestdag worden voor geheel Dokkum. Volgens een melding in de Dokkumer Courant zou er die dag ook een reclame-optocht worden georganiseerd, ‘s-avonds zou er een vuurwerk met bijzondere attracties zijn en de middenstand was er in geslaagd om een vliegenier aan te trekken die een bezoek aan Dokkum zou brengen en die dan in een gouden regen mooie cadeaus zou droppen. Zo zou het moeten zijn… maar het ging anders… het geluid van de oorlogsdreiging kwam steeds dichterbij en alles werd afgeblazen.

In de oorlogsjaren werd er wel vergaderd, maar er was in die vijf jaren geen concours. De herstart begon met de vergadering van 6 juni 1945. En het eerste concours van de ‘nieuwe’ vereniging was op 11 september 1945, het stond onder leiding van J.B. Kamphuis (de grootvader van de huidige speaker van de Dokkumer CH’s Jan Bernard Kamphuis). Het bestuur pakte flink uit, in de notulen lezen we dat er veel publiek wordt verwacht. Er is f. 2.500,- aan prijzengeld beschikbaar en er worden 5.000 entreekaarten gedrukt en 2.000 programma’s. Verder is bekend dat Het Dokkumer muziekkorps medewerking zal geven en de gemeente zal zorgen dat er een muziektent op het terrein komt. Verder is er over het allereerste CH 1945 weinig geschreven. Alleen dit staat in de notulen: “De voorzitter meldt dat het CH aanleiding heeft gegeven tot grote tevredenheid. Ook het financiële is goed geweest.” Dat is alles Van 1945 t/m 1948 was er elk jaar een CH, daarna was er (twee keer uitgezonderd, toen was het om de drie jaar) om de twee jaar een CH. Dit was zo tot en met het jaar 1995, vanaf dit jaar werd jaarlijks weer een CH georganiseerd. Dit betekent dat er vanaf de oprichting in 1939 t/m 2010 (dat is in 72 jaar) door de vereniging (of sinds kort de Stichting) 39 keer een CH is georganiseerd.

De rubrieken:
Zoals gezegd betrof de aankondiging in 1939 een concours voor zes rubrieken. Dit waren: Eenspannen limiet KWPN, stamboekmerries aangespannen voor de wagen, tweespannen warmbloedpaarden voor de boerenwagen (alleen voor eigenaren wonende in Friesland), eenspannen open klasse en tweespannen tuigpaarden. Daarnaast waren er twee showelementen. In de afgelopen 72 jaar is er heel wat veranderd. Nu bestaat het programma meestal uit 19 rubrieken: zes hackney- rubrieken, zes Friese rubrieken en zeven KWPN-rubrieken. Hiernaast zijn er minimaal vier springrubrieken en er is een showelement. Op hetzelfde concoursterrein is er ook nog dressuurrijden en een grote ponykeuring voor de jeugd. Hiernaast is er een strodorp en een  braderie en nog meer activiteiten. We kunnen met zekerheid vaststellen dat in Dokkum het allergrootste ééndagsconcours van Noord Nederland wordt georganiseerd.

Aansprekende wisselprijzen op het CH in Dokkum zijn:
De Zilveren Waag. Deze wordt verreden in de rubriek (ereklasse) tweespannen tuigpaarden KWPN. Deze zilveren Waag werd in 1950 door de Dokkumer Handeldrijvende en Industriële Middenstand beschikbaar gesteld. De DHIM stelde toen als voorwaarde dat deze ereprijs 3 keer achter elkaar of in totaal 5 keer door dezelfde eigenaar moest worden gewonnen, alvorens een combinatie definitief in bezit zou kunnen komen van deze Zilveren Waag. Natuurlijk had niemand toen vermoed dat deze prachtige ereprijs in 1962 al zou moeten worden weggegeven. Winnaar was de heer Offringa die (met steeds dezelfde paarden) in 1958, 1960 en in 1962 eerste werd in deze rubriek en de Zilveren Waag mee kon nemen naar Ten Boer. Gelukkig was de Dokkumer Middenstand in 1964 bereid een nieuwe Zilveren Waag te schenken aan de CH-vereniging, maar nu wel onder beding dat het een permanente wisselprijs zou blijven. (Klein detail hierbij: ook in 1964 won de heer Offringa en weer met dezelfde paarden Graaf van Asperen en Hendrik E, deze rubriek en daarmee de wisselprijs).

De Gouden Zweep van de gemeente Dongeradeel:
Deze aansprekende wisselprijs wordt verreden in de rubriek tweepannen Fries Ras. De eerste keer dat deze prijs werd verreden was in 1954 en de winnaar was stal Bottema uit Koudum met de paarden Gerbrechtje en Alieke.

Gouden zweep Concours Hippique Damwoude:
In Damwoude werd vroeger door de Concours Hippique Verenging Damwoude ook een concours georganiseerd. Traditioneel werd op dit CH een gouden zweep verreden in de damesklasse KWPN. In 1982 komt deze damesrubriek te vervallen en het bestuur uit Damwoude vraagt dan het bestuur van Dokkum , om die bewuste damesrubriek op het CH in Dokkum te laten verrijden. Winnares was toen mevrouw De Koning. Sinds 1982 is deze rubriek en de zweep nooit meer uit het programma verdwenen.

Het showelement en kampioenschappen:
Het showelement heeft nooit ontbroken op het CH Dokkum en ook heeft Dokkum diverse kampioenschappen toegekend gekregen.

Sponsoren

https://www.hostingreviews.website